Avrupa'daki Neandertalizasyon varsayımları değişti

Avrupa'daki Neandertalizasyon varsayımları değişti

Avrupada bulunan dişler üzerinde yapılan son araştırma, Neandertallerin Avrupa'daki kökenleri üzerine şu ana kadar yapılan varsayımlarını boşa çıkardı ve Neandertallerin sanıldığı gibi tek soydan evrimleşmediği anlaşıldı.

İspanya'nın Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) araştırma enstitüsü bünyesinde hizmet veren The Dental Anthropology Group (Diş Antropolojisi Grubu) tarafından 12 Nisan tarihinde Quaternary Science Reviews dergisinde Neandertallerin doğrusal evrim çizelgelerine aykırı bulgular içeren bir makale yayınladı.

José María Bermúdez de Castro, MaríaMartinón-Torres, Marina Martínez de Pinillos, Cecilia García-Campo, Mario Modesto-Mata, LauraMartín-Francés, Juan sLuis Arsuaga imzaları ile yayınlanan araştırma Avrupa'daki en önemli Orta Pleyistosen arkeolojik alanlarından Güney Fransa’daki Arago Mağarası ile Kuzey İspanya’da Sima de los Huesos (Atapuerca) mağaralarından elde edilen diş örneklerinin sistematik karşılaştırılmasını içeriyor. 

"Arago (Fransa) ve Atapuerca - Sima de los Huesos (İspanya) diş örnekleri arasındaki metrik ve morfolojik karşılaştırma ve Neandertallerin kökeni" (Metric and morphological comparison between the Arago (France) and Atapuerca-Sima de los Huesos (Spain) dental samples, and the origin of Neanderthals) başlıklı makalede yayınlanan araştırmanın sonuçları, “Neandertalizasyon” sürecinin doğrusal evrim varsayımlarını desteklemiyor.

Paleotolog ve antropologlar onlarca yıldır neredeyse 660.000 yıl süren Orta Pleistosen başlangıcında, Avrupa kıtasında evrimini sürdüren tek insansı tür olduğunu varsayıyor ve onun doğrusal evrim çizelgesi üzerinden tezler üretiyorlardı. Buna göre Avrupa'ya göçen insansıların evrimsel süreçleri Neandertallerin sahneye çıkmasıyla sonuçlanmıştı.

Ancak Avrupa'daki farklı noktalardaki son bulgular bu doğrusal evrim modelin doğru olmadğını gösterdi.

İspanya ve Fransa'daki Neandertaller farklı soylardan geliyor

Sima de los Huesos dişleri Avrupa Neandertalleri ile hemen hemen morfolojik benzerlik gösterirken, Arago dişleri kısmen Neandertal kaynaklı özellikler taşısa da plesiomorfik farklılıklar sergiliyor.

İki mekanın coğrafi yakınlığına ve insansı topluluklarının uysallığına rağmen, Arago ve Sima de los Huesos'daki dişler arasında dikkate değer metrik ve morfolojik farklılıklar gözlemlendi.  İki bölgeden gelen dişler boyut ve şekil bakımından çok farklı. Bazı özellikler ortak bir kökene sahip olduklarını gösteriyor ancak diş özelliklerinin çoğu da en az iki ayrı soy olduğunu ortaya koyuyor. Arago'nun homininleri arkaik görünümdeyken, Sima de los Huesos'unkiler Neandertallerle kayda değer benzerlikler gösteriyorlar.

Güneybatı Asyalı insansı türler

Araştırmacı José María Bermúdez de Castro: “Avrupa'da yerel, doğrusal ve sürekli evrim öneren varsayım doğru olsaydı, iki alandaki fosillerin birbirine çok benzer olması gerekirdi. Avrupa'nın kapılarının o dönemde farklı gruplara birkaç kez açılmış olabileceğini düşünüyoruz. Asya'nın güneybatısından ortak kökene sahip insansı grupların geldiğini öngörüyoruz. Sonuçlarımız, mevcut varsayımlara meydan okuyor. Eski kıtadaki insansal evriminin tamamını yeniden düşünmek gerekir. Belki Neandertaller de Avrupa dışına çıkmıştır” diyor.

 Araştırmacılar mevcut varsayımlarla uyuşmayan aykırılıkları kendi varsayımları ile şu şekilde yorumluyorlar: "Orta Pleistosen döneminde Güneybatı Asya'dan gelen  insansı ve insanımsı türlerin grupları Avrupa kıtasının farklı noktalara yerleşti. Muhtemelen ikinci bölgede gelişen ortak kökenli ilk yerleşimciler daha çok plesiomorfik morfoloji ile tanımlanabilir. Son yerleşimciler ise Neandertallere daha yakın görünüyorlar. Öte yandan izolasyon gibi genetik süreçler, genetik sürüklenme, yön adaptasyonu veya melezleşme, mevcut fosil kayıtlarında gözlemlediğimiz bilmeceye yol açmış olabilir"

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar