Apollon Tapınağı - Didim Ören Yeri Aydın

Didim Ören yeri ve Apollon Tapınağı

Yenihisar ilçe merkezindedir. Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir. Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur. Herodot M.Ö. 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine adaklar sunduklarını nakleder. Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon’un kutsal yeri Persler tarafından M.Ö. 494’de yakılmıştır. 

M.Ö. 311’de tekrar canlanmaya ve mabet yeniden inşa edilmeye başlanır. Seleukoslar döneminde mabet planda değişiklikler yapılarak boyutları büyütülmüştür. Artemis, Zeus, Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların da bulunduğu inşaatın Roma devrinde de sürdüğü, mabet çevresinde ele geçen kitabelerden anlaşılmaktadır. M.S. 250’den önce mabet önemini yitirmeye başlamış ve M.S. 385’de Theodosios’un emri ile tamamen önemini yitirmiştir. Hıristiyanlığın yaygınlaşması ile zaten bitirilmemiş olan mabedin adytonuna bir kilise yapılmıştır. 

Not: Didim Örenyeri
Aydın İli, Didim İlçesi,Hisar mahallesindedir.Tapınak kehanet tanrısı Apollon adına yapılmış olup,kehanet merkezidir.Yapımına m.ö. 8.yy da başlanmış M.Ö. Önce 560 yılına kadar büyük bir bölümü tamamlanmıştır. M.Ö.494 yılında perslerin saldırısına uğrayıp yakılmış ve yıkılmıştır.B.İskender döneminde tapınak inşasına tekrar başlanmış olmasına rağmen bitirilememiştir.Tapınağın boyutları 109.34 x51.13 m.dir.Toplam sütun sayısı 124.Çevresi 7 basamaklı merdivenle çevrili olup ziyarete açıktır.

Konum: HİSAR MAH. DİDİM AYDIN

Şehir: AYDIN

Tatil Günleri

Giriş Ücreti 10 TL

Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi 08:00 - 19:00
Kış Dönemi 08:30 - 17:30

Hizmetler
Müzekart Satış
Sesli Rehberlik
Müze Mağazası  


Benzer Haberler & Reklamlar