Antik Afrika Krallığı: Bir Akiferin Hayat Verdiği Sahra'daki Mucize

Antik Afrika Krallığı: Bir Akiferin Hayat Verdiği Sahra'daki Mucize

Bir zamanlar günümüz Libya’sında yaşayan Garamantların yükselişi ve düşüşü, yer altı suyuna güvenen bölgeler için ders niteliği taşıyor.

California Berkeley Üniversitesi’nden tarih dilbilimcisi Johanna Nichols, American Journal of Biological Anthropology'de yayımlanan bir çalışmada, ABD ve Kanada'da konuşulan 60 dilin yapısal özelliklerini analiz etti.

Bu analiz, Kuzey Amerika'ya en az dört farklı dalga halinde giren iki ana dil grubunu ortaya çıkardı. Nichols, dillerin hece yapısı, isimlerin cinsiyeti ve ünsüz harflerin üretimi gibi 16 özelliği inceledi.

Yaklaşık 15.000 yıl önce, ikinci bir insan dalgası n-m zamirleri olan dilleri getirdi. 1000 yıl sonra gelen üçüncü dalga, basit ünsüzlere sahip dilleri tanıttı. Yaklaşık 12.000 yıl önce dördüncü dalga, karmaşık ünsüz yapılarını beraberinde getirdi.

Artan arkeolojik, jeolojik, iklimbilim ve genetik araştırmalar, Amerika’ya en erken varış tarihlerini geriye çekiyor. Yeni bir fikir birliğine göre, yaklaşık 30.000 ila 25.000 yıl önce birkaç insan dalgası Amerika'ya doğru yola çıkmış olmalı. Nichols, dilbilimsel çalışmaların eklenmesiyle bu dört alanın birbirini desteklediğini ve yorumun çok daha sağlam olduğunu belirtiyor.

Bu yeni çalışma, dillerin Kuzey Amerika’ya nasıl girdiği ve geliştiğine dair bir model sunarken, dillerin bilinmeyen kökenleri hakkında bilgi vermiyor. Nichols, Kuzey Amerika'ya gelen insanların Asya'da akrabalarını bırakmış olabileceğini ve bazı dillerin Sibirya'da hayatta kalmış olabileceğini düşünüyor. Ancak dilsel karşılaştırmalı yöntemin sınırları, kesin sonuçlara ulaşmayı zorlaştırıyor.

Arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar