ANAMED: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

ANAMED nedir? ANAMED neyin kısaltmasıdır?

ANAMED, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'dir, Koç Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir.

ANAMED; Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisine adanmış araştırma projelerini burslar, yayınlar, sergiler ve sempozyumlar aracılığıyla geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi sonuna kadar uzanan süreçte Türkiye üzerine sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji ve tarih alanlarında araştırmalar yürütmeyi ve desteklemeyi hedeflemektedir.

ANAMED hedeflerini şöyle özetlemektedir;

İstanbul’da Türkiye’nin tarihi üzerine yapılan araştırmaları destekleyen ve yaygınlaştıran, bilimsel duruşa sahip bir merkez yaratmak Türkiye’nin tarihsel arkeolojisi, müzecilik ve kültürel miras yönetimi üzerine yapılan araştırmaların nitelik ve niceliğini arttırmak. Anadolu medeniyetlerinin diğer büyük dünya medeniyetlerine katkıları ve karşılıklı etkileşimleri hakkındaki farkındalığı arttırmak. Türkiye’de uluslararası kültürel miras ve müzecilik çalışmalarının güncel uygulamaları üzerinde odaklanan bir eğitim forumu oluşturmak ve geliştirmek. Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel mirasını korumayı amaçlayan özellikle dijital boyuta ağırlık veren belgeleme, koruma ve muhafaza programları geliştirmek. Tarihi ve arkeolojik arşivlerin incelenmesi yoluyla çağdaş Türk kültürü ve toplumunu anlayışımıza katkıda bulunmak

ANAMED İletişim bilgileri

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu P.O.B. 260 İstanbul, Turkey
+ 90 212 393 6000 + 90 212 245 1761
anamed_info@ku.edu.tr

Daha detaylı bilgi için kurumun web sitesi ziyaret edilebilir: https://anamed.ku.edu.tr/tr


Benzer Haberler & Reklamlar