Anahtar Taşıma töreni: Hekatesia Törenleri

Anahtar Taşıma töreni nedir? Hekatesia Törenleri nedir?

Anahtar Taşıma töreni; Ölülerin efendisi ve yeraltı Tanrısı Hades’in bulunduğu yeraltı ülkesinin anahtarını elinde tuttuğuna inanılan Tanrıça Hekate için Lagina Hekate Kutsal Alanı ile Stratonikeia Antik Kenti arasını yürüyerek katederek festival havasında yapılan ayin. Anahtar taşıma festivalinde tapınağın anahtarı bir alay halinde yürünerek Stratonikeia’ya götürülür ve geri getirilirdi.

Hekatesia Törenleri; Tanrıça Hekate için her yıl rutin, dört yılda bir de daha geniş kapsamlı düzenlenen ayin ve şenlikleri kapsar.  Şenliklerin nasıl olacağı ve törenlerde neler yapılacağı kurallara bağlanmıştı.

Anahtar Taşıma töreni; Stratonikeia Antik Kenti'nin Hekate kutsal alanı ile Lagina Antik Kentinin Hekate Kutsal Alanı arasındaki, yaklaşık 8,5 km uzunluğunda, 3-3,5 m. genişliğindeki kutsal yolda (sacra via)  Tanrıça Hekate için her yıl yapılan ve birkaç gün süren dini ayindi.

Anahtar taşıma töreninde genç kızlardan oluşan bir koro ilahiler söyleyerek Lagina’dan çıkıp, Stratonikeia’ya varıyor, kente bağlılıklarını bildirip tekrar kutsal alana geri geliyorlardı. Bu koronun kutsal alana girmesinden sonra buradaki dini törenler başlıyordu. Anahtar taşıyan görevli kız tarafından tapınağın kapıları açılıyordu. Kutsal alana gelen insanlar, kutsal alanın batı kenarı boyunca düzenlenmiş olan basamaklarda oturup töreni izliyorlardı.


Benzer Haberler & Reklamlar