Aliağa Arkeoloji Sempozyumunun sunumları belli oldu

Aliağa Arkeoloji Sempozyumunun sunumları belli oldu

Aliağa Belediyesi'nin organize edeceği Uluslararası Aliağa ve Çevresi-Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyumda yapılacak sunumlar belirlendi.

İzmir'in  8.500 yıllık tarihe sahip ilçesi Aliağa, 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde “Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

Aliağa Belediyesi’nin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin bilimsel desteği ile gerçekleştirilecek sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen konuşmacı olarak katılacak.

İki gün sürecek sempozyumun Aliağa'nın Yalı Mahallesi’ndekiHampton By Hilton Otelinde 27 Eylül 2018 Perşembe günü sabah saat 09.30’da açılış konuşmalarıyla başlaması planlanıyor. .

Aiolis bölgesinde bulunan antik kentlerde bugüne kadar yapılan tüm arkeolojik çalışmalar akademik platformda masaya yatırılacak. Akademisyenler elde ettikleri bulguları ve bilimsel verileri paylaşacak.

DOÇ. DR. MURAT ÇEKİLMEZ: “GÜNDE 25 BİLDİRİ KATILIMCILARA SUNULACAK”

Aiolis bölgesi ve arkeolojisiyle ilgili ilk defa kapsamlı bir sempozyum düzenleneceğini belirten Doç. Dr. Murat Çekilmez, sempozyum içeriği ile ilgili şunları söyledi: “Sempozyumda, Kyme ile ilgili uzun yıllar çalışma yapan İtalyan arkeologlar tarafından yaklaşık 12 bildiri sunulacak. Kyme ile ilgili önemli bilgiler edineceğiz. Onun dışında Myrina ve Gryneion yüzey araştırmasıyla ilgili sunumlar olacak. Arkeolojik çalışmaların ilk defa 2018 yılında başladığı Aliağa’nın Uzunhasanlar Mahallesi’ndeki Tisna antik kenti ile Menemen’de bulunan Larissa antik kenti ve Manisa sınırlarındaki Aigai antik kenti hakkında sunumlar yapılacak. Elaia antik kentiyle ilgili sunumlar var. Aliağa ve çevresindeki tüm antik kentlerde çalışma yapan bilim insanlarını bu sempozyumda bir araya getireceğiz. İki gün sürecek olan uluslararası sempozyumda günde 25 bildiri sunulacak”

“HEM ALİAĞA HEM DE ÜLKEMİZİN ARKEOLOJİSİ AÇISINDAN BÜYÜK SES GETİRECEK”
İtalya’dan Kyme Arkeoloji Kazılarının Eski Başkanı Antonio La Marca’nın da sempozyuma katılarak sunum gerçekleştireceğini belirten Çekilmez, “Antonio La Marca dışında İtalya ekibinden 12 kişi bildiri sunacak. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Aliağa’daki Kyme antik kentinde bulunan eserlerle, kazılarla ilgili son bilgileri orada çalışma yapan kişilerden alabileceğiz. Tisna antik kentiyle ilgili Emre Erdan hocamız, Aigai antik kentiyle ilgili Yusuf Sezgin hocamız, Larissa ile ilgili Turgut Saner hocamız, Elaia antik kenti yüzey araştırmaları ile ilgili de Güler Ateş hocamız sunum yapacak. Yaklaşık 50 bildirinin sunulacağı çok geniş kapsamlı bir sempozyum olacak. Bunun hem Aliağa hem de ülkemizin arkeolojisi açısından büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Çok farklı üniversitelerden, yurtdışından ve yurt içinden uluslararası anlamda çok değerli bilgilerin sunulacağı bir sempozyum olacak” dedi.

SEMPOZYUM PROGRAMI

27 EYLÜL PERŞEMBE

08.00 Kayıt/Registration
09.30 Başlangıç ve Açılış Konuşmaları/Introduction and Opening Speeches

10.00 A. La Marca Aiolis Kyme’si: Tarih, Ekonomi ve Toplum (İ.Ö. 8. yüzyıl- İ.S. 5.yüzyıl)
10. 15 Murat Çekilmez Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR)
10.30 Emel Dereboylu Poulain Myrina Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR)
10. 45 G. Ragone New Inscriptions from Aeolian Kyme-Aliağa (2010-2018) / Aiolis Bölgesindeki Aliağa-Kyme’den Bulunan Yeni Yazıtlar (2010-2018)

11.00 – 11.15 Ara/Break

11.15 Haluk Sağlamtimur – Ali Ozan Ege Gübre Kazısı
11.30 Tayfun Caymaz Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Aliağa Bölgesi ve Yakın Çevresi
11.45 Tomasz Polański The Rise and Fall of the Aeolic School of Art History / Sanat Tarihinde Aiolis Okulunun Yükselmesi ve Çöküşü
12.00 Kaan İren Gryneion Ölü Gömme Adetleri

12.15 – 14.00 Ara/Break

14.00 M. DE Fazio Horse and Rider Plaques from Kyme: Iconography and Comparisons With Other Specimens Found in Greece and in Asia Minor / Kyme’den At Ve Süvari Levhaları: İkonografi ve Yunanistan ile Batı Anadolu’da Ele Geçen Benzer Örneklerin Karşılaştırılması
14.15 C. Colelli Foreign influences in Aiolian Cyme Material Culture (8th-7th century BC) / Aiolis Bölgesi’ndeki Kyme’nin Materyal Kültürüne Yansıyan Yabancı Etkiler ( İÖ 8.-7. yüzyıl)
14.30 R. Pace The Necropolis of Kyme in the Archaic Period / Arkaik Dönem Kyme Nekropolü
14.45 S. Verger Metal Objects and Funerary Contexts in the Necropolis of Kyme / Kyme Nekropolisin’den Metal Objeler ve Mezar Kontekstleri

15.00 – 15.15 Ara/Break

15.15 L.A. Scatozza Höricht Some Remarks on Late Archaic and Classical Pottery of Aeolian Kyme / Aiolis Bölgesi’ndeki Kyme’den Geç Arkaik ve Klasik Dönem Seramikleri Üzerine Bir Araştırma
15.30 S. Mancuso The Theater of Kyme: Architectural, Cronological and Decorative Problematic / Kyme Tiyatrosu: Mimari, Kronoloji ve Dekoratif Sorunlar
15.45 B. Carroccio Coin From Aiolian Kyme: A Provisional Synthesis / Aiolis’deki Kyme’den ele geçen sikkeler: Bir Ön Analiz
16.00 V. DI Giovanni Kyme in Roman Time, an Overwiew / Roma Dönemi’nde Kyme, Bir gözlem
16.15 Fethi Ahmet Yüksel – Antonio La Marca - Kerim Avcı – Murat Cura – Emine Avcı
Kyme Antik Kent Surlarının Temellerini GPR Yöntemini Kullanarak Görüntülemek

16.30 – 16.45 Ara/Break

16.45 İlkay Aydaş - Murat Aydaş Myrina’lı Agathias ve Tralleis Arkeolojisi ’ne Etkisi
17.00 Emrah Özdemir Myrina Ölü Gömme Adetleri
17.15 Aslı Saraçoğlu Aiolis’den Bir Şair: Lesbos’lu Sappho
17.30 Turgut Saner – Ilgın Külekçi Larisa’daki Yeni Araştırmalar (2010 – 2018)

28 EYLÜL CUMA
 

10.00 Simge Dinçarslan Kymeliler
10. 15 Deniz Doğanalp 2009-2010 Yılı Batıçim/Kyme Kazı Çalışmaları: Buluntular ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
10.30 Sabri Arıcı Hellenistik Dönem’de Phokaia
10. 45 Özden Ürkmez Kyme Nekropolisleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

11.00 – 11.15 Ara/Break

11.15 Emre Erdan 2018 Yılı Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
11.30 Stéphane Verger – Rossella Pace The Necropolis of Aigai: Archaeology of a Complex Funerary Landscape / Aigai nekropolisi: Mezar Geleneği Üzerine Gözlemler
11.45 Yusuf Sezgin – Esen Kaya Aigai’daki Kültler Üzerine Güncel Değerlendirmeler
12.00 Ayşe Çelebi Aigai Bouleuterionu’nda Ele Geçen Heykeltıraşlık Eserleri

12.15 – 14.00 Ara/Break

14.15 Nezih Aytaçlar – Yusuf Sezgin Aiolis Arkaik Seramiğinde Lydia Etkileri
14.30 Michel E. Fuchs Mosaics of Gryneion: Former and Recent Discoveries / Gryneion mozaikleri: Önceki ve Son Örnekler
14.45 Suat Ateşlier Aiolis Bölgesi’nde Arkaik Dönem Mimarisi
15.00 Sedat Akkurnaz Melanpagos Yerleşimi

15.15 – 15.30 Ara/Break

15.30 Serdar Vardar Gryneion Çevresinde Paleocoğrafya Araştırmaları
15.45 Fethi Ahmet Yüksel – Murat Çekilmez - Kerim Avcı Myrina ve Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar
16.00 Atilla Karataş Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinde Yerleşme Tarihine Yön Veren Doğal Faktörler
16.15 Serdar Vardar Güzelhisar Kıyı Ovasının Paleocoğrafyasında Myrina’nın Jeoarkeolojisi

16.30 – 16.45 Ara/Break

16.45 Ulrich Mania The Development of the Cityscape of Elaia in the Context of the Pergamon Micro-region / Pergamon Mikro Ölçeğinde Elaia Kentinin Gelişimi
17.00 Güler Ateş Elaia Seramik Yüzey Araştırması: Kullanılan Yöntemler ve Sonuçları
17.15 Hakan Göncü – Burak Yolaçan Yeni Tespitler ve Gözlemlerle Leukai Yerleşimi
17.30 Murat Hatipoğlu – Hakkı Babalık Ege Bölgesi Antik Uygarlıklarında Yaygınca Kullanılmış Bandlı Yapılı Süstaşları’nın Arkeo-Gemolojiksel Önemi ve Anlamı

17.45 – 18.00 Ara/Break

18.00 Sempozyum Değerlendirmesi/ Evaluation of the Symposium


Benzer Haberler & Reklamlar