Alev Erarslan: Doç. Dr. Alev Erarslan

Alev Erarslan kimdir? Doç. Dr. Alev Erarslan biyografisi

Alev Erarslan; Sanat Tarihçisi, Akademisyen Yazar, (D. 1969, İstanbul)

1969 yılında İstanbul’da doğan yazar 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Ana Bilim Dalı’na girmiştir.

1992 yılında buradan mezun olan yazar aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, 1996 yılında Prof. Dr. Metin Ahunbay danışmanlığında hazırladığı Mezopotamya Bölgesi’nde Tarihi Çağlarda Görülen Konut Mimarisi Tipolojisi başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamış ve 2004 yılında Doç. Dr. İlknur Aktuğ Kolay baş danışmanlığında, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan yardımcı danışmanlığında hazırladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde Kentleşme Sürecinin Başlangıç Evreleri (MÖ 5000-1900), adlı tezi ile buradan mezun olmuştur.

1996-2000 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan yazar 2009 yılından beri İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu arada Fatih Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde de yarı zamanlı öğretim elemanı olarak derslere girmiştir. 2017 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan Sanat Tarihi bilim alanında “Üniversite Doçenti” ünvan ve yetkisi alan yazar akademik çalışmalarını Anadolu kırsal ve geleneksel konut mimarlığı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu amaçla çok sayıda arazi araştırması gerçekleştiren yazarın alanında çok sayıda yerli-yabancı makale, bildiri ve kitap bölümü çalışmaları bulunmaktadır. Akademik alanıyla ilgili gazete-dergi röportajları da bulunan yazar 1992 yılında Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığındaki İznik Çini Fırınları Kazısı, 2004 yılında ise Prof. Dr. Marcella Frangipane başkanlığındaki Şanlıurfa Zeytinlibahçe kazılarına katılmıştır. Hakemlik, bilimsel ve organizasyon komite üyelikleri ile yarışma üyeliği bulunan yazarın yürüttüğü çok sayıda yüksek lisans tez çalışması bulunur.

Yazarın 2012 yılında danışmanlığını yaptığı Universita Degli Studi Di Udine, Facolta Di Ingegneria, Corso di Laure Magistrale in Architettura bölümünde Giulia Da Corte tarafından yazılan The Beehive Earthen and Stone Domed Buildings–A Comparative Analysis Between Typologies of Southeastern of Turkey, Syria And Italy. Preserving and Enhancing a Mediterranean Typological Pattern between Tradition and Innovaiıon: A Solution for Developing Countries, başlıklı tezi Alberobello Kültür Programı tarafından “2012 Yılının En İyi Lisans Tezi seçilmiştir. Yazar 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Performans Ödülü almaya hak kazanmıştır. 

2022 yılında "Anadolu'dan Yöresel Konut Kültürü Örnekleri" kitabı yayınlanmıştır. 


Benzer Haberler & Reklamlar