Alanya Kalesi

Alanya Kalesi

Tarihî yarımadanın etrafı surlarla çevrili en üst bölümünde yer alan İçkale, kentin, Antik çağdan başlayarak günümüze kadar uzanan iskânına tanıklık eden çeşitli yapı kalıntılarıyla önemli bir tarihî mekândır.

Burada sürdürülen arkeolojik kazılarda ele geçen bulgular, kentin akropolü niteliğindeki bu tarihî çevrenin, M.Ö.3. yüzyıldan başlayarak, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığını ortaya koymuştur.

Alanya Kalesi'nin Tarihçesi

 Koracesium, Kalon Oros, Kandelore, Scandelore, Lescandelore Alaiyye ve Alanya Kalesi,  gibi isimler ile anıla gelen Alanya Kalesi M.ö 4 y.y'dan beri günümüze kadar yaşanılmışlığı olan yaklaşık 10.000 metrekarelik, arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanı özelliklerini bir arada barındıran bir yarım adadır.

Alanya Kalesi. tarihine ilişkin bilgiler, arkeolojik buluntular ile Syclax, Strabon, Plinius, Ptolemaios, İbni Batuda, İbni Bibi ve Evliya Çelebi gibi kaynakların ortaya koyduğu bilgilerden öğrenilebilmektedir. Bu bilgiler ışığında kentin; M.Ö. 4 y.y'daki Helenistik dönemde önemli bir liman kenti olarak bal, şarap gibi ürünleri Mısır'a gönderen, bir merkez olduğu. Kentin Ptolemaioslar hakimiyeti altında iken M.Ö. 197 yılında güçlü sur duvarları sayesinde III. Antiochos'a karşı başarıyla kendini savunduğu ve M.Ö. 137 yılında kentin Diodotos Tryphon tarafınca üs olarak kullanıldığı öğrenilmektedir.

Şehir daha sonra Kilikya korsanlığının merkezi durumuna geldiği ancak Pompeius’un M.Ö. 67'de gerçekleştirdiği deniz savaşı ile bu bölgedeki korsanların faaliyetine son verdiği ve gemi yapımında kullanılan kerestenin temini için bu bölge topraklarının Cleopatra'ya hediye edildiği kaynaklardan edilen bilgilerdendir.

Şehir bazen dağlık Kilikya bazen de Pamfilya bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı, imparator Trajanus'tan Saloninus'a kadar olan dönemde kent adına sikke basıldığı, kentte dört yılda bir güreş yarışmalarının yapıldığı, M.S 8 y.y'da kentin savaşlar nedeniyle iyice küçüldüğü hatta deniz yolu ile gelenlere bile iaşe veremediği ancak 10 y.y.'da Kybiraton donanmasının iaşesinin bu kentten karşılandığı ve 1199 yılında, kentin Kir Fard isimli bir beyin elinde olduğu bilinmektedir.

1221 yılında ise Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat (1220–1237) kenti Selçuklu topraklarına dahil etmiş, kışlık merkez haline getirerek yeniden imar ettirmiştir. Kentin Selçuklu donanmasının üssü olması da bu dönemdedir. Surlar yenilenmiş KIzılkule ve Tersane yapılmış ve kentin ismi Alaiyye olarak değiştirilmiştir.

1293 yılında Kale Karamanlıların eline geçmiştir.
14 ve 15 y.y.'ın ilk yarısında Memlüklerin korumasındaki Alaiyye; Suriye ve Mısır'la gemi yapımı konusunda ticaret yapan bağımsız bir emirlik olarak devam etmiştir.

1426 yılında Karaman beyi Alaiyye'yı Memluklulara satmış ve 1471 yılında Alaiye Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur.1868 yılında Antalya’ya bağlanmış, 1871 yılında bu ilin ilçesi olmuştur.
 

Adres: Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi İçkale Mevkii 07400 Alanya

Tatil Günleri 

Giriş Ücreti 15 TL

Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi  08:00 - 19:00
Kış Dönemi   08:00 - 18:30

Hizmetler
Müzekart Satış
Müze Mağazası 
Cafe 

 


Benzer Haberler & Reklamlar