Aizanoi

Aizanoi neresidir?

Aizanoi: Kütahya’nın 56 km. güneybatısında, Çavdarhisar ilçesinde, Penkalas Çayı’nın (Koca Su) iki yanında kurulu antik kent.

Kentin adının Azan adlı bir mitolojik kahramandan geldiği sanılmaktadır. 

Yapılan çalışmalar kentte iskânın MÖ 3000’lerde başladığını göstermektedir.

Rahiplerin yönetimindeki bir merkez görünümündeki Aizanoi MÖ 184’te Eumenes II tarafından Pergamon Krallığına, MÖ 133’de Roma Cumhuriyetine bağlandı.

Kente ait en eski sikkeler MÖ 2. yüzyıla tarihlenir.

En parlak dönemini MS 2.-3. yüzyıllarda yaşamıştır. Bu dönemdeki gelir kaynakları tahıl tarımı, yün ve şarap üretimidir.

Beş doğu eyaletinin (Akhaia, Trakya, Asya, Girit ve Kyrene) kentlerinin katılımıyla Hadrianus tarafından kurulan Panhellenion Birliğinin üyesiydi.

Kentte MS 2. yüzyılda Zeus adına inşa edilen ve Anadolu’nun en iyi korunmuş tapınağı yer alır. Bu tapınak Frigler döneminde de kutsal alan olarak kullanılan bir mekanın üzerine inşa edilmiştir.

Birbirine bitişik inşa edilmiş tiyatro ve stadyuma Anadolu’da sadece burada rastlanır.

MS 13. yüzyılda bölgeye Çavdar Tatarları yerleşmiş, tapınağı kale olarak kullanmışlardır.

1824’te yeri tespit edilen kentte ilk kazı çalışmaları 1926’da başladı.


Benzer Haberler & Reklamlar