Sardes Antik Kenti: Paranın doğduğu yer

Tarihte ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı`nın başkenti Sardes Antik Kentine gelenler Lidya tümülüs mezarlıklarını, çok tanrılı dinler zamanından kalan ve iyi korunmuş, dünyanın en görkemli tapınaklarından Artemis Tapınağını, antik çağın en büyük havrasını, Yuhanna İncilinde bahsedilen kiliseyi, Roma döneminden anıtsal bir hamam ve gimnazyumu, kente altın taşıyan antik Paktolos Nehri`ni ziyaret edebiliyor.

Sardes Antik Kenti: Paranın doğduğu yer