Niğde Andaval Kilisesi

Ayasofya Müzesi ile çağdaş Niğde`deki Andaval Kilisesi; Bazilikal planlı, 3 nefli bir kilise. İçindeki duvar resimlerinin 11-12. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. 1977`ye kadar tamamen sağlam, ayakta bir kilise. O zamana kadar köyden bir vatandaş büyük olasılıkla burayı depo olarak kullanıyormuş. 1977`li yıllarda tescil edildikten sonra vatandaşın içeriden çıkması istenmiş ve bir süre sonra da kilisede patlama olmuş. Kilisenin şu an sadece orta nef ve kuzey duvarı ayakta. Patlamadan sonra uzun süre bakımsız kalan kilisede 1996 yılında Niğde Müzesi başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Sacit Pekak`in bilimsel danışmanlığında ilk kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Çalışmalar 22 yıl sürdü.

Niğde Andaval Kilisesi