Mevlana Müzesinde yeni keşfedilen 6 tarihi Konya minyatürü

Mevlana Celaleddin-i Rumi`nin türbesinin restorasyonu sırasında kubbenin iç kısmındaki sütunlarda 15`inci yüzyılın Konya`sını tasvir eden 6 minyatür bulundu. Alaaddin Cami ve şehrin diğer unsurlarının anlatıldığı minyatürler, Osmanlı Padişahı İkinci Bayezid dönemi ve sonrasına tarihlendiriliyor.

Mevlana Müzesinde yeni keşfedilen 6 tarihi Konya minyatürü