Konya'da 2 bin yıllık sınır gözetleme kuleleri bulundu

Kulelerin bulunduğu alanın, Roma döneminde askeri garnizon, erken Hristiyanlık döneminde piskoposluk merkezi olarak kullanıldığı, Selçuklular zamanında ise önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu belirlendi.

Konya'da 2 bin yıllık sınır gözetleme kuleleri bulundu