İşte kütükle ayakta tutulan Öşvank Kilisesi

Erzurum`un Uzundere ilçesinde, 10. yüzyılda Gürcü Kralı Kuropalat Adernese`nin oğullarınca inşa ettirilen Öşvank Kilisesi, elektronik ortamda yapılacak tespitler sonrası gerçekleştirilecek restitüsyon ve rölöve çalışmalarıyla aslına uygun restore edilecek.

İşte kütükle ayakta tutulan Öşvank Kilisesi