Antik Yunan ve Roma'da sık rastlanan 15 kap şekli

Yunan ve Romalı çömlekçilerin kullandığı çömlek biçimlerinin sayısı çok fazla olmasa da birkaç biçim üstünde durulmuş ve zaman içerisinde bunlar geliştirilmiştir. Kaplar günlük kullanımına ve işlevine göre biçimlendirilmiştir. Kap isimleri Yunanca ve Latince isimleriyle tanınmaktadır. Yazılı kaynakların aktardığı bilgiler, bazı sözcüklerin tanımını tam anlamıyla kesinleştirebilmiş, bazılarında ise aynı kesinliği sağlayamamış ancak klasik arkeoloji terminolojisine yerleşmiştir. Bu terimler sayesinde hem kavramlar arasındaki ince ayrımlar ifade edilebilmektedir hem de kavramın yaklaşık 2000-2500 yıl önce taşıdığı orijinal ad kullanılmaktadır.

Antik Yunan ve Roma'da sık rastlanan 15 kap şekli