Zerdüşt Haberleri

İranda 3500 yıldır sönmeyen ateşin yaşayan müritleri: Mecusiler

İran'da 3500 yıldır sönmeyen ateşin yaşayan müritleri: Mecusiler

Günümüzden 3 bin 500 yıl önce Zerdüşt tarafından kurulan, M.S. 7. yüzyıla kadar Pers, Med ve Sasani gibi büyük imparatorlukların dini olan en eski tek tanrılı din olan Zerdüştlük, Zerdüştîlik ve Mecûsîlik adıyla da bilinen ve iran'da hâlâ tapınım…

İranda İlhanlılara ait mezar odaları bulundu

İran'da İlhanlılara ait mezar odaları bulundu

İran'da Zerdüşt Tapınağı kalıntılarında gerçekleştirilen arkeoloji kazılarında, 12 büyük mezar odasına rastlandı. Mezar odalarında bulunan kemiklerin İlhanlılara ait olduğu saptandı.