Türkler Haberleri

Amasyada Anadoluya gelen en eski Türklere ait mezarlar bulunmuş olabilir

Amasya'da Anadolu'ya gelen en eski Türklere ait mezarlar bulunmuş olabilir

Oluz Höyük'te Türklerin 1071'den en az 100 yıl daha önce Anadolu'ya gelerek yerleşmiş olma ihtimaline dair önemli ipuçları ortaya çıktı. Arkeoloji kazılarında ölülerin Kırgızistan’daki Suttuu-Bulak mezarlığındakine benzer şekilde gömüldüğü mezarlar…

Prof. Dr. Veli Sevin: Arkeolojik belge birinci elden kaynaktır

Prof. Dr. Veli Sevin: Arkeolojik belge birinci elden kaynaktır

Gizemli Hakkari Stelleri'ni gördüğü anda çok şaşırdığını söyleyen arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, yakın doğu kültürlerinde hiç aşina olunmayan özellikler içeren arkeolojik buluntular konusunda son bir yayın yapmak için Ukrayna Kiev Müzesi ile…

Kıbrısta Osmanlı öncesi Türk izleri sempoyumla sorgulandı

Kıbrıs'ta Osmanlı öncesi Türk izleri sempoyumla sorgulandı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Kıbrıs'ta Osmanlı İmparatorluğu Öncesi Türkler Uluslararası Sempozyumunda, tarih boyun adadaki Türk ve İslam izleri; tarih, kültür, edebiyat, arkeoloji, antropoloji verileri ışığında gündeme…

Bursada Cengiz Dağcı Sempozyumu başladı

Bursa'da Cengiz Dağcı Sempozyumu başladı

Cengiz Dağcı Sempozyumunda konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Tarih bilinci kuru bir öğreti değil, ruh ve kimliktir derken, Türk Ocakları Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Türkler Türkiye coğrafyası dışında da…

Veba mikrobunu Avrupaya Hunların getirdiği iddia edildi

Veba mikrobunu Avrupa'ya Hunların getirdiği iddia edildi

Atlı savaşçıları ile Avrupa'yı tehdit eden Hun akınlarının, veba salgına yol açan virüslerin atalarını da atları vasıtası ile taşımış olabileceği iddia edildi. Bilimsel verilere dayandırılan ihtimal, Türklerin Çinlilere karşı uyguladığı biyolojik…

Ahmet Taşağıl: Türklerin En Eski Anayurdu Güney Sibirya

Ahmet Taşağıl: Türklerin En Eski Anayurdu Güney Sibirya

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Türklerin ata yurdunun Uzak Asya değil Maveraünnehir olduğunu iddia eden Arkeolog Şevket Dönmez'in tezine itiraz ederek, Türklerin En Eski Anayurdu'nun Güney Sibirya olduğunu iddia etti

Ergenekon Destanının en eski kaydı

Ergenekon Destanı'nın en eski kaydı

Yazar Ahmet B. Ercilasun; Çin kaynaklarında yer alan Cou-şu efsanesi'nin Bozkurt / Ergenekon destanı olarak bilinen Türk Türeyiş efsanelerinin en eski kaydı olarak yorumlandığınına dikkat çekti.

Endonezyadaki Türk köyü ve Osmanlı emanetleri

Endonezya'daki Türk köyü ve Osmanlı emanetleri

Hint Okyanusu kıyısındaki Sumatra Adası'nda kurulu Açe Sultanlığı, 1560'ta Portekizliler saldırınca Osmanlılardan yardım istemişti. Padişah II. Selim, 600 kişilik Türk deniz gücünü Açe'ye gönderdi... O günlere ait belgeler ve onlardan kalan miras…

Oğuznameye göre Türklerin ortak atası: Olcay Han

Oğuzname'ye göre Türklerin ortak atası: Olcay Han

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Türklerle ilgili en eski efsanelerin Ebubekir bin Abdullah bin Haybek ed-Devadari'nin Taçların İncisi ve incilerin Hazinesi kitabında yer aldığını belirtti ve Oğuname'ye göre Türklerin ortak atasının Olcay Han…