Seleukos Nikator Haberleri

Hintli Vezir Kautilya ve ünlü eseri Artaşastra

Hintli Vezir Kautilya ve ünlü eseri Artaşastra

Hint klasik metinleri arasında yer alan Arthaşastra, on beş kitap ve altı bin beyitten oluşan, devlet yönetimi, ekonomi, siyaset bilimi, dış politika gibi alanlarda hükümdara öğütler veren, M.Ö. IV. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Arthasastra,…