Devlet Su İşleri Haberleri

Hasankeyf Kalesinin 400 tonluk kapısı taşınmaya başlandı

Hasankeyf Kalesinin 400 tonluk kapısı taşınmaya başlandı

1400 yılında Süleyman Han tarafından yapılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı üç ayrı parça halinde taşınacak. Kapının ilk bölümü, 96 tekerlekli SPMT aracı ile geçici koruma alanına taşındı.

Ormanda arkeolojik kazı izni yasalaştı

Ormanda arkeolojik kazı izni yasalaştı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Ormanlarda arkeoji kazısı ve restorasyon yapılabilecek

Ormanlarda arkeoji kazısı ve restorasyon yapılabilecek

Devlet ormanlarında arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına ve yeraltında depolama alanı…

Zeynel Bey Türbesinin Hasankeyfteki son görüntüleri

Zeynel Bey Türbesi'nin Hasankeyf'teki son görüntüleri

Ilısu Baraj Göl alanından çıkarılarak, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma süreci başladı. Türbe, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere SPMT aracına yerleştirildi.…

Hasankeyf yeniden yapılandırılıyor

Hasankeyf yeniden yapılandırılıyor

Yapılan proje tarihi, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Proje tamamlandığında bölgedeki turizmin gelişmesine de çok ciddi katkılar sağlanması bekleniyor.…

Hasankeyfe jeolojik inceleme

Hasankeyf'e jeolojik inceleme

Hasankeyf anti̇k kenti̇ni̇n jeoloji̇k-jeotekni̇k bakımdan araştırılması ve güçlendi̇ri̇lmesi̇ çalışmasına ilişkin sözleşme i̇mzalandı.