Pisidia Antiokheia Antik Kenti

Anadolu`da kurulmuş 3 Antiokheia arasındadır. İsparta’nın Yalvaç İlçesi’nin yaklaşık 1 km. kuzeyinde ve Sultan Dağları’nın güney yamaçları boyunca uzanan verimli arazide kurulu antik kent.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti