Tralleis antik kenti

Tralleis antik kenti

Tralleis antik kenti neresidir?

Tralleis antik kenti: Aydın.

Batı Anadolu, Efes’in doğusunda kurulmuş antik kent. Efsaneye göre Argoslular ve Trakyalı yerel bir kavim tarafından kurulmuştur.

Adı ilk kez Ksenophon’un eserlerinde geçer. MÖ 546’da Perslerin, MÖ 334’te çatışma olmadan Büyük İskender'in hakimiyetine girdi. İskender’in ölümünden sonra MÖ 313’te Antigonos I Monophtalmos’un, MÖ 301’de Lysimakhos’un ve MÖ 281’de Seleukos Krallığının denetimine girdi.

MÖ 188’e dek Seleukeia adıyla anıldı. MÖ 188’de Apameia Barışı’ndan son¬ra MÖ 133’e dek Pergamon Krallığı hakimiyeti altında kalır. Kentin önemli yapıları bu dönemde inşa edilmiştir. Bu tarihten sonra Roma İmparatorluğunun kontrolüne girdi.

Aristonikos’un isyanına destek verince sikke basma yetkisi elinden alınarak cezalandırıldı. Mithradates Savaşları sırasında kenti Kratippos’un oğulları yönetiyordu. Onların Roma karşıtı tutum takınmaları yüzünden Romalılar kentte kıyım yapmışlardır.

MÖ 27/26 da uğradığı büyük deprem felaketinden sonra imparator Augustus’un yardımıyla onarıldı ve bu nedenle MS 1. yüzyıl sonuna değin Caesarea adıyla anıldı.

MS 129’da Hadrianus tarafından ziyaret edilen kentin zenginliği Strabon tarafından da nakledilmiştir.

Pergamon Krallığı hakimiyetinde olduğu dönemde yontuculukta zirveye ulaşan kent, Pergamon Zeus Sunağı’nda çalıştıkları bilinen Apollonios ve Tauriskos isimli iki büyük yontu ustasını yetiştirmiştir.

Constantinopolis’te MS 6. yüzyılda tamamlanan Ayasofya kilisesinin mimarı olan Anthemius’da Tralleis vatandaşıdır.

Kentin baş tanrısı Zeus’tur.

Tralleis’teki ilk resmi kazı 1888 yılında von Kaufmann, C. Humann ve W. Dörpfeld’in dahil olduğu bir ekip tarafından yapılmıştır.

 

Tralleis Antik Kenti: Argoslular ve Tralleis’liler tarafından kurulan Tralleis Antik Kenti, M.Ö.334’te İskender tarafından alınmasından sonra Hellenistik krallıklar arasında sık sık el değiştirdi.

Tralleis’te bu gün ayakta kalan tek yapı “Üç Gözler” olarak adlandırılan 2. asırda yapılmış olan, antik çağın eğitim, spor ve kültür açısından önde gelen yapılarından olan Gymnasiuma ait kalıntıdır

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar