Sillyon

Sillyon neresidir?

Sillyon: Güney Anadolu’da, Antalya’nın 28 km. doğusunda, Perge yakının­da kurulmuş antik kent.

Kıyıdan içeride, 200 metre kadar yükseklikte, kayalık, korunaklı bir te­pe üzerinde kurulmuştur. Böylece tüm ovayı denetimi altına alan elverişli ko­numda bulunuyordu.

Bölgenin diğer kentleri gibi Sillyon’un kuruluş efsane­lerinde de Mopsos ve Kalkhas’ın adı geçer.

Kentin ismi tarihi kaynaklarda ilk kez coğrafyacı Skylaks’ın eserinde geçer.

Strabon kenti “Perge’den görüle­bilen yüksek bir kent” olarak niteler.

Arrianus ise Büyük İs­kender’in ilk saldırıda kenti alamadığını, sonra vaz geçerek Aspendos yö­nünde ilerlediğini aktarır.

İlk kez MÖ 3. yüzyılda basılan sikkeler­de kentin adı Selyviys olarak geçer.


Benzer Haberler & Reklamlar