Atrium

Atrium nedir?

Atrium nedir?

1. Atrium: Antik Roma evlerinde orta yer alan, etrafı sütun sıraları ve odalarla çevrili avlu. 

Atriumun çevresinde veya önünde yer alan sütun dizilerine de cavaedium denilir. 

Roma evinde ocak dolayısıyla mutfak atriumdaydı. Ancak evin (domus) planındaki karışıklık, ocağın evin başka bir bölümüne taşınmasını gerektirmiştir. Atrium ise nitelik değiştirerek, ailenin yoğun bir şeklide yaşadığı mekana dönüşmüştür.

Cumhuriyet döneminin sonlarına doğru günlük yaşamda kullanılan bir mekan olmaktan çıkan atrium, imparatorluk döneminde de çalışma alını olarak işlevini görmüştür.

Atriumlarda ayrıca Ev Tanrıları olan Lar'ların sunakları da yer almıştır.

Romalı mimar Vitruvius atriumları türlerine göre şu şekilde sınıflandırmıştır.

a. Atrium Toscanicum: Dikdörtgen avlunun genişliğinden fazla olan kirişler, ikincil  kirişlere sahiptir. Duvarların döşelerinen kirişlerin köşelerine kadar uzanan, içe doğru eğimi olan çatı olukları vardır. Böylece yağmur suları, saçaklardan ortadaki çatı açıklığın (compluvium) akar. 

b. Atrium Corinthium: Çatı açıklıkları ve kirişler aynı şekilde yapılır, ancak kirişler duvardan çıkarak çepeçevre dolanıp sütunların üzerine sabitlenmektedir. Çatı açıklığı da bu tür atriumlarda büyümüştür. Ortada ise havuz yer alır. (impluvium

c. Atrium Tetrastylum : Kirişlerin altı köşelerde sütunlarla desteklenek, kirişlerin kullanışlı ve sağlam bir yapı kazanması sağlanır. Bu tür atriumların ortasında oldukçak küçük bir çatı açıklığı (compluvium) vebu açıklığın hemen altına düşen yağmur suların toplandığı havuz yer alır. 

d. Atrium Displuviatum : Atriumun çevresini dolanan çatının eğimi yağmur suyunun yapının dışına akmasını sağlayacak şekildedir. Su havuzda (impluvium) değil sarnıçta toplanır. 

e. Atrium İmpluviatum : Bu tipteki atriumun çevresini dolanan çatı eğimi, yağmur suyunun havuzda (impluvium)  toplanmasın sağlar. 

f. Atrium Tustudinatum : Çatı açıklığı olmayan atrium tipidir. 

2. Atrium: Vesta rahibelerinin oturduğu dinsel ya da dinsel olmayan yapılar için kullanılan genel bir isim. 

3. Atrium: Erken Hristiyanlık basilicalarında girişin önünde yer alan avlu. 


Diğer Haberler