Asklepieion

Asklepieion nedir?

Asklepieion: Antik Yunan ve Roma'da mitolojide Hekimlik Tanrısı olarak geçen Asklepios'a adanan, bir tür sağlık merkezi gibi kullanılan tapınaklar. 

En tanınmış olanı Pergamon - Bergama Asklepieion'dur. Diğer önemli asklepieion'lar arasında  Atina, Kos - İstanköy  ve Epidauros'ta bulununanlar sayılabilir. 

Asklepieionların ayırt edici özelliği, hem tapınak hem de hastane işlevini bir arada görmeleridir. 

Buralara şifa aramak için gelenler, bir yandan doğal yöntemlerle (uyku kürü, spor, su ve çamur banyosu v.b.) bir yandan da doğaüstü uygulamalarla (kehanete dayalı tedavi, rüya yorumlama v.b.) iyileşirlmeye çalışılırdı. 


Diğer Haberler


Arkeolojik Haber